Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5624/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5624/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 15/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5624/BGDĐT-CTHSSV
V/v tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX. Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX (dự kiến vào tháng 12/2013 tại Thủ đô Hà Nội). Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường:

1. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên theo kế hoạch Đại hội Hội Sinh viên các cấp của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

2. Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đẩy mạnh phòng trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, hội viên, sinh viên lập thành tích chào mừng Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX và tham gia góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội.

3. Hiệp thương giới thiệu đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên cấp trên và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX theo đúng thành phần, cơ cấu và số lượng được Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phân bổ.

4. Tạo điều kiện hỗ trợ để các đại biểu của trường tham gia có chất lượng vào các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Vụ Công tác học sinh, sinh viên, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Email: nt_huong@moet.gov.vn. Điện thoại: 043.8694984/091.2323781 (đ/c Nguyễn Thanh Hương).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TW. Đoàn TNCS HCM (để p/h);
- TW. Hội Sinh viên VN (để p/h);
- Ban Tổ chức ĐH Hội SVVN;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5624/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.793

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79