Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5516/VPCP-PL tạm dừng ký ban hành một số nghị định 2016

Số hiệu: 5516/VPCP-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 05/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5516/VPCP-PL
V/v tạm dừng ký ban hành một số nghị định

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 6973/PTr-PL ngày 01 tháng 7 năm 2016 về việc ban hành và thời Điểm có hiệu lực thi hành của một số nghị định quy định chi Tiết Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan Điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, phù hợp với Nghị quyết s 144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý tạm dừng việc ký ban hành các dự thảo Nghị định sau đây:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi Tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân, sách nhà nước số tiền đã nộp;

- Nghị định của Chính phủ quy định chi Tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản;

- Nghị định của Chính phủ quy định chi Tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng;

- Nghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về Điều tra hình sự;

- Nghị định của Chính phủ quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa;

- Nghị định của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam;

- Nghị định của Chính phủ quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, PL (3b). XĐ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5516/VPCP-PL ngày 05/07/2016 về tạm dừng ký ban hành một số nghị định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


838

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.145.223