Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 55/BXD-QLN năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 55/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/BXD-QLN
V/v: Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Ngày 14/8/2013, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam có công văn số 489 SXD/QLHT đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến khi triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhà “hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở” (sau đây gọi tắt là QĐ22). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại QĐ22 thì những hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng với mức độ phải phá dỡ để xây mới nhà ở hoặc phải sửa chữa khung tường và thay mới mái nhà ở mới thuộc diện được hỗ trợ. Do đó, những trường hợp nêu tại điểm 1 công văn của Sở không thuộc diện được hỗ trợ.

2. Đối với những trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng rà soát, tổng hợp sau khi tỉnh đã phê duyệt đề án thì Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo bổ sung (danh sách, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ) gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Tài Chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10/2013.

3. Đối với những hộ người có công với cách mạng ở khu vực miền núi của tỉnh mà nhà ở phần lớn là nhà sàn, nếu nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở hoặc phải sửa chữa khung tường (khung gỗ- ván che cứng) và thay mới mái nhà ở (mái lợp tôn hoặc tranh tre) thì thuộc diện được hỗ trợ theo QĐ22.

4. Đối với những hộ đã xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách được hỗ trợ thì không thuộc diện được hỗ trợ theo QĐ22. Trường hợp đã được phê duyệt danh sách được hỗ trợ trong năm 2013 nhưng do chưa được ứng kinh phí mà nhà ở bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa ngay (đã tiến hành sửa chữa) thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản nghiệm thu (theo quy định tại Thông tư số 09/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng) để tạm ứng hoặc thanh toán khi có kinh phí hỗ trợ theo quy định.

5. Việc hỗ trợ về nhà ở theo QĐ22 được thực hiện tại nhà ở mà người thuộc diện được hỗ trợ hiện đang ở và có hộ khẩu trường trú tại nhà ở đó trước ngày 15/6/2013. Do đó, những trường hợp nêu tại điểm 5 công văn của Sở không thuộc diện được hỗ trợ.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để triển khai thực hiện đúng quy định ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 55/BXD-QLN năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.184
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137