Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5491/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5491/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 20/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5491/UBND-VX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện

 

Thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về thí điểm thực hiện không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Nghị quyết 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân và Công văn số 3197/BNV-CQĐP ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn việc đánh giá thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường năm 2009.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân quận – huyện rà soát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện số Nghị quyết 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường năm 2009 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3197/BNV-CQĐP ngày 30 tháng 9 năm 2009 gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo theo đúng tiến độ quy định, chuẩn bị việc sơ kết thực hiện thí điểm trong tháng 12 năm 2009.

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Bộ Nội vụ và Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy; Ban Tổ chức Thành ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các thành viên BCĐ thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường TP;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VPUB: CPVP, Các Phòng CV;
- Lưu VT, (VX/Nh) H. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5491/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.838

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117