Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 549/BKHCN-TĐC thực hiện Quyết định 118/2009/QĐ-TTg quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 549/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 22/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 549/BKHCN-TĐC
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo quy định tại Quyết định này, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng và công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho từng loại hình cơ quan hành chính tại địa phương trước ngày 31/12/2010. Căn cứ mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, cơ quan hành chính tại địa phương đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiến hành mở rộng lĩnh vực áp dụng nhằm bảo đảm toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Để triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để tránh gây tốn kém về kinh phí, thời gian, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo các cơ quan hành chính đã được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 với thời hạn hiệu lực hết hạn trong năm 2010 (từ tháng 01 đến tháng 12/2010) như sau:

1. Đối với các cơ quan hành chính đã được phê duyệt kế hoạch và kinh phí thực hiện đánh giá chứng nhận lại: tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, có thể xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc tạm thời dừng đánh giá chứng nhận lại đối với các cơ quan hành chính trực thuộc cho phù hợp.

Trường hợp dừng thực hiện việc đánh giá chứng nhận lại, Thủ trưởng cơ quan hành chính có trách nhiệm bảo đảm hệ thống quản lý chất lượng được thường xuyên duy trì theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.

Sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ công bố mô hình khung, các cơ quan hành chính nhà nước sẽ tiến hành mở rộng phạm vi áp dụng và thực hiện đánh giá chứng nhận lại để được xem xét, cấp Giấy chứng nhận theo quy định mới.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Ủy ban.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 549/BKHCN-TĐC thực hiện Quyết định 118/2009/QĐ-TTg quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.444
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5