Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 542/UBND-VP3 năm 2015 về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ngoài đồng sau dồn điền đổi thửa do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 542/UBND-VP3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Viết Hưng
Ngày ban hành: 05/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/UBND-VP3
V/v: đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ngoài đồng sau dồn điền đổi thửa

Nam Định, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên & Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các huyện.

Thực hiện Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 trong đó giao chỉ tiêu kế hoạch cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ngoài đồng sau Dồn điền đổi thửa (DĐĐT) toàn tỉnh là 212.500 GCN và văn bản chỉ đạo việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 191/UBND-VP3 ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường tại văn bản số 1625/STNMT-ĐĐĐK ngày 28/7/2015.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND các huyện tập trung chỉ đạo thực hiện chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp đổi GCNQSDĐ, xây dựng CSDL địa chính đất nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT; UBND các huyện, các xã, thị trấn phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2015 và các năm tiếp theo. UBND các huyện phải tập trung chỉ đạo ngay nhng nội dung sau:

- Khn trương thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo của huyện, phân công nhiệm vụ và địa bàn cụ thể cho từng thành viên để chủ động chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; hàng tuần kiểm điểm tiến độ thực hiện, có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với địa phương, đơn vị chậm tiến độ và người đng đầu đơn vị, địa phương đó. UBND các huyện đưa nội dung kiểm điểm tiến độ thực hiện cấp đổi GCNQSDĐ đất nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT vào giao ban hàng tuần của UBND huyện; đồng thời báo cáo tiến độ về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên & Môi trường vào thứ 4 hàng tuần.

- Những huyện nào chưa có văn bn giao ch tiêu kế hoạch cấp GCNQSDĐ nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT phải ban hành ngay văn bn giao chỉ tiêu cấp đổi GCN cụ thể cho từng xã trong năm 2015, trên cơ sở đảm bảo thực hiện chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận sau đồn đin đổi thửa UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho từng huyện.

- UBND các huyện chỉ đạo các xã, thị trấn được giao chỉ tiêu cấp đổi GCNQSDĐ nông nghiệp sau DĐĐT phải khẩn trương lập, phê duyệt Kế hoạch và dự toán chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp đổi GCNQSDĐ nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT. Trình tự, thủ tục, phương pháp thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bn số 191/UBND-VP3 ngày 26/3/2015 và hướng dẫn số 899/HD-STNMT ngày 27/4/2015 của Sở Tài nguyên & Môi trường.

- UBND các huyện thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện quy định về việc dành 10% kinh phí trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất để phục vụ cho công tác lập hồ sơ địa chính, cấp đổi GCNQSDĐ, xây dựng CSDL địa chính đất nông nghiệp ngoài đồng sau dồn điền đổi thửa; Có quy định cụ thể hỗ trợ kinh phí từ nguồn tiền sử dụng đất ngân sách huyện được điều tiết ưu tiên cho các xã, thị trấn không có kế hoạch đấu giá đất năm 2015 có khó khăn về kinh phí và có chế độ thường cho xã tích cực thực hiện.

2. Đề nghị Thường trực huyện ủy các huyện có văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này; đưa nội dung kiểm điểm tiến độ thực hiện vào giao ban hàng tháng của Ban thường vụ huyện ủy.

3. Giao Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện việc thực hiện; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc phản ánh kịp thời về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên & Môi trường./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Đ/c CPVP UBND tỉnh; (qua email)
-
Lưu: VP1; VP3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 542/UBND-VP3 năm 2015 về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ngoài đồng sau dồn điền đổi thửa do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.535

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104