Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5269/BNN-PC năm 2013 triển khai hợp nhất văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5269/BNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Tiến Thức
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5269/BNN-PC
V/v triển khai hợp nhất văn bản

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: ..............................

Ngày 06/6/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban hành kèm theo quyết định số 1279/QĐ-BNN-PC). Theo kế hoạch, việc thực hiện hợp nhất văn bản sẽ hoàn thành trước ngày 15/12/2013. Để đảm bảo tiến độ hợp nhất văn bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đôn đốc việc thực hiện hợp nhất văn bản theo đúng Kế hoạch đã được phân công tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo quyết định số 1279/QĐ-BNN-PC ngày 06/6/2013.

2. Các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện hợp nhất văn bản của đơn vị mình về Vụ Pháp chế trước ngày 17/11/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Vụ trưởng Vụ PC (b/c);
- Lưu PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Tiến Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5269/BNN-PC năm 2013 triển khai hợp nhất văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.813
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127