Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5212/VPCP-PL năm 2017 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng hướng giải quyết vấn đề xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5212/VPCP-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 22/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5212/VPCP-PL
V/v thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng hướng giải quyết một số vấn đề xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 121/BC-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2017 về việc triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn (Thông báo số 141/TB-VPCP ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp nêu tại Báo cáo nói trên về hướng giải quyết đối với kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn về một số vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: NC, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, PL(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5212/VPCP-PL năm 2017 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng hướng giải quyết vấn đề xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


271

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174