Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5068/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5068/TCHQ-GSQL
V/v: kiểm tra hàng thủy sản XK tại nơi sản xuất

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 398/CV-11-05/ICF ngày 22/11/2005 của Công ty CP Đầu tư thương mại Thủy sản (địa chỉ số A77/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) về đề nghị kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu tại nơi sản xuất của Công ty (gửi kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra đề nghị của Công ty, nếu nơi sản xuất của Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 8 Quyết định số 52/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính về điều kiện thành lập quản lý hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu thì xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty theo thẩm quyền. Trường hợp có vướng mắc thì đề xuất và báo cáo Tổng cục để có chỉ đạo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CPTM Thủy sản (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5068/TCHQ-GSQL ngày 30/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị kiểm tra hàng thủy sản XK tại nơi sản xuất của Công ty

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214