Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5056/BLĐTBXH-PC về báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 5056/BLĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Hà Đình Bốn
Ngày ban hành: 29/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5056/BLĐTBXH-PC
V/v báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường PBGDPL năm 2018

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Quyết định số 501/QĐ-LĐTBXH ngày 02/5/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021 trong năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện Đề án trong năm 2018 theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định nêu trên.

Nội dung báo cáo tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng triển khai trong thời gian tới, đặc biệt là những lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo, triển khai để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp, số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chế trước ngày 08/12/20181 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thị Hà (để báo cáo);
- Lưu:
VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Hà Đình Bốn

 1 Đơn vị gửi bản báo cáo điện tử vào địa chỉ email: nhuannt@molisa.gov.vn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5056/BLĐTBXH-PC về báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.454
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20