Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5003TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5003TCHQ-GSQL
V/v: quy chế hoạt động của Hội đồng Anh

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Vụ lễ tân - bộ ngoại giao
- Vụ hợp tác quốc tế - bộ giáo dục và đào tạo

Phúc đáp công văn số 918-CV/NG-LT ngày 08/08/2005 của Vụ Lễ Tân - Bộ Ngoại giao về việc xem xét lại quy chế hoạt động của Hội đồng Anh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ailen về quy chế hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam ký ngày 10/12/2001 có hiệu lực 5 năm, vì vậy phía Việt Nam vẫn phải thực hiện theo đúng cam kết ưu đãi mà đã nêu tại Hiệp định này.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền tham gia, ký kết Hiệp định và là Cơ quan đại diện chính thức của Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ và tạo điều kiện cho hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam. Do vậy, việc xem xét, xây dựng lại quy chế hoạt động của Hội đồng Anh thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Hải quan sẽ tham gia cụ thể về chế độ ưu đãi đối với hàng hóa, vật dụng nhập khẩu của Hội đồng Anh để phù hợp với thông lệ quốc tế, hoàn cảnh của Việt Nam khi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Anh tại Việt Nam xây dựng quy chế mới.

Trân trọng sự hợp tác của Quý Vụ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5003 TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xem xét lại quy chế hoạt động của Hội đồng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9