Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 484/TTg-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Khoản tài trợ bổ sung cho Dự án “Đường hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1” với Ngân hàng Phát triển châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 484/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 484/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt kết quả đàm phán Khoản tài trợ bổ sung cho Dự án “Đường hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1” với ADB.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tờ trình số 43/TTr-NHNN ngày 07 tháng 3 năm 2013) tại báo cáo kết quả đàm phán Khoản tài trợ bổ sung cho Dự án “Đường hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp định Vay, Hiệp định Tài trợ không hoàn lại và các tài liệu liên quan cho Khoản tài trợ bổ sung Dự án “Đường hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1” như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Rà soát và cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án phù hợp với kết quả đàm phán với ADB;

- Hoàn thành các thủ tục theo qui định hiện hành để triển khai dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt nước CHXHCN Việt Nam ký Hiệp định Vay và Hiệp định Tài trợ không hoàn lại của Dự án.

4. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; Các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 484/TTg-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Khoản tài trợ bổ sung cho Dự án “Đường hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1” với Ngân hàng Phát triển châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45