Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4817/VPCP-NN năm 2017 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về lĩnh vực thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4817/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4817/VPCP-NN
V/v dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 53/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2590/TTr-BNN-TCTS ngày 28 tháng 3 năm 2017 về ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp nêu tại Báo cáo số 67/BC-BTP ngày 17 tháng 03 năm 2017.

2. Bộ Tư pháp chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện dự thảo Nghị định đảm bảo dự thảo Nghị định đáp ứng đầy đủ điều kiện trình Chính phủ.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến về việc dự thảo Nghị định đã đáp ứng đủ điều kiện trình Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ xem xét ban hành sau khi dự thảo Nghị định đã đáp ứng đủ điều kiện trình Chính phủ theo ý kiến của Bộ Tư pháp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTC
N, các PCN, Các Vụ: PL, TH, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03)
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4817/VPCP-NN năm 2017 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về lĩnh vực thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184