Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 479/BNN-KHCN xây dựng Dự án TCVN, QCVN năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 479/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày ban hành: 07/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 479/BNN-KHCN
V/v: xây dựng Dự án TCVN, QCVN năm 2014

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: ...........................................

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bổ sung năm 2014 phê duyệt tại Quyết định 129/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/1/2014 (kèm theo), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị chủ trì, các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành khẩn trương xây dựng, phê duyệt Dự án của nhiệm vụ.

Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải đầy đủ các phần: thuyết minh sự cần thiết xây dựng; nội dung dự kiến của TCVN, QCVN; khái toán kinh phí thực hiện; tài liệu làm cơ sở khoa học (mẫu Dự án quy định tại các Thông tư 37/2009/TT-BNNPTNT, 38/2009/TT-BNNPTNT và quy định về tài chính tại Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN).

Các đơn vị gửi Dự án nhiệm vụ xây dựng TCVN, QCVN đã được phê duyệt về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 25/2/2014, để tổng hợp trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch kinh phí thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 479/BNN-KHCN xây dựng Dự án TCVN, QCVN năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.623

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53