Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4700/BGTVT-TCCB về việc thực hiện Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4700/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 20/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 4700/BGTVT-TCCB
V/v: thực hiện Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các cơ quan giúp việc Bộ trưởng
- Các đơn vị trực thuộc.

 

Ngày 22 tháng 4 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải, thay thế Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003. Theo Nghị định này, một số đơn vị trực thuộc Bộ được đổi tên như sau:

1. Cục Đường sông Việt Nam, đổi thành: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

2. Cục Giám định và Quản lý chất lượng công trình giao thông, đổi thành: Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;

3. Trung tâm Tin học, đổi thành: Trung tâm Công nghệ thông tin;

4. Sở Y tế giao thông vận tải, đổi thành: Cục Y tế giao thông vận tải.

5. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành giao thông vận tải, đổi thành: Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải;

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị có liên quan biết và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khắc lại con dấu theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Đảng ủy cơ quan Bộ;
- Công đoàn ngành GTVT VN;
- Công đoàn cơ quan Bộ
- Lưu VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4700/BGTVT-TCCB về việc thực hiện Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.558
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234