Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4676/VPCP-QHĐP 2020 bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Lào Cai

Số hiệu: 4676/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4676/VPCP-QHĐP
V/v bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 và Tờ trình số 2791/TTr-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo trước khi bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Bộ Nội vụ về việc xin chủ trương bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện đúng quy trình, thủ tục bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh, kiểm tra về các nội dung, thông tin báo cáo tại các văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tư
ng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Nội vụ;
- Tỉnh
y, HĐND tỉnh Lào Cai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, VPBCSĐCP, TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) NVT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4676/VPCP-QHĐP ngày 11/06/2020 về bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


646

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!