Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4423/UBND-PCNC năm 2014 trang bị phương tiện cứu nạn - cứu hộ cho lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4423/UBND-PCNC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Tất Thành Cang
Ngày ban hành: 03/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4423/UBND-PCNC
V/v trang bị phương tiện cứu nạn - cứu hộ cho lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các Tổng Công ty, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Thành phố.

Thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; căn cứ Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Trong đó có quy định danh mục trang bị, phương tiện cứu nạn - cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy (bảng 1, 2, 3 phụ lục II - Thông tư số 65/2013/TT-BCA).

Để đảm bảo cho hoạt động của lực lượng dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trong lĩnh vực cứu nạn - cứu hộ, huấn luyện và thực tập phương án; sẵn sàng tổ chức tốt hoạt động cứu nạn - cứu hộ trên địa bàn Thành phố, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Tổng Công ty, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị, Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 1122/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hướng dẫn tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn - cứu hộ theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành, đảm bảo các lực lượng này phải được huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn - cứu hộ.

2. Có Kế hoạch đầu tư, trang bị phương tiện cứu nạn - cứu hộ cho lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. Chủng loại phương tiện, dụng cụ cứu nạn - cứu hộ và số lượng theo quy định tại bảng 1, 2, 3 phụ lục II Thông tư số 65/2013/TT/BCA ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Ngoài ra cần trang bị các phương tiện phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của từng đơn vị đáp ứng nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Việc trang bị phải theo lộ trình cụ thể, đảm bảo hết năm 2015 phải được trang bị đầy đủ phương tiện cứu nạn - cứu hộ cho lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành theo quy định.

3. Kinh phí trang bị phương tiện cứu nạn - cứu hộ cho lực lượng dân phòng do Ủy ban nhân dân phường, xã đảm bảo từ nguồn kinh phí thường xuyên, kinh phí trang bị phương tiện cứu nạn - cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành do cơ quan, tổ chức tự trang bị.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện theo quy định.

4. Giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức thực hiện việc trang bị phương tiện cứu nạn - cứu hộ cho lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành, tập hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy;
- VPUB: CVP, PVP/PCNC;
- Phòng PCNC;
- Lưu: VT, (NC-Di) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4423/UBND-PCNC năm 2014 trang bị phương tiện cứu nạn - cứu hộ cho lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.560

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113