Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4317/VPCP-QHĐP năm 2017 chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4317/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  4317/VPCP-QHĐP
V/v chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

 

 Kính gửi:

- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tư pháp, Ngoại giao, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 577/TTKQH-TH ngày 21 tháng 4 năm 2017 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV (khai mạc vào ngày 22 tháng 5 năm 2017, dự kiến bế mạc vào ngày 20 tháng 6 năm 2017). Về việc này, thay mặt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phân công các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2017;

b) Phối hợp chuẩn bị:

- Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật quy hoạch.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính

a) Chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2016, tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

- Tờ trình của Chính phủ về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015,

- Dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi).

- Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí (gửi đại biu Quốc hội tự nghiên cứu).

b) Phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

3. Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị:

a) Dự án Luật cảnh vệ;

b) Dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị:

a) Tờ trình về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018;

b) Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi);

c) Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi);

d) Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

5. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào;

b) Báo cáo của Chính phủ về việc phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

6. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước (gửi đại biu Quốc hội tự nghiên cứu).

7. Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chuẩn bị:

- Dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

- Dự án Luật thủy sản (sửa đổi).

b) Phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật thủy lợi.

8. Bộ trưởng Bộ Công Thương phi hp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật quản lý ngoại thương.

9. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật đường sắt (sửa đổi).

10. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

11. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật du lịch (sửa đổi).

12. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

b) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

13. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016.

14. Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Dự án Luật tố cáo (sửa đổi).

15. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu.

16. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017 (do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại Hội trường).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 577/TTKQH-TH ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- VPQH: các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Thư ký các PTTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ; VP Ban Cán sự Đảng CP;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4317/VPCP-QHĐP năm 2017 chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


660

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117