Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4260/VPCP-TCCV 2018 tăng cường thanh tra kiểm tra về công tác cán bộ

Số hiệu: 4260/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 09/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4260/VPCP-TCCV
V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 1667/BC-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2018 về kết quả thanh tra, kiểm tra; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh năm 2017 về công tác tổ chức cán bộ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Bộ Nội vụ:

- Gửi Báo cáo kết quả thực hiện về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh nêu trên đến các bộ, ngành, địa phương và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

- Khẩn trương triển khai hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tổ chức cán bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4591/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm trong năm 2018 và đến năm 2019 đạt tỷ lệ 100% các đơn vị thuộc, trực thuộc được thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý TTg, các Vụ: V.I, TCCB;

- Lưu: VT, TCCV (3).TCH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4260/VPCP-TCCV ngày 09/05/2018 về tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.262

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!