Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4160/BTP-KHTC năm 2020 báo cáo thống kê số liệu về tổ chức pháp chế do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4160/BTP-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4160/BTP-KHTC
V/v báo cáo thống kê số liệu về tổ chức pháp chế

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị các doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương báo cáo thống kê các số liệu theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP. Cụ thể gồm:

- Báo cáo 01 biểu (biểu số 03c/BTP/VĐC/PC về số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương).

- Thời gian thống kê số liệu từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/11/2020.

Báo cáo thống kê gửi về Bộ Tư pháp (Cục Kế hoạch - Tài chính), địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 05 tháng 12 năm 2020 bằng hình thức văn bản giấy hoặc qua thư điện tử bản chụp văn bản giấy dưới dạng file pdf hoặc bản điện tử có chữ ký số theo địa chỉ hộp thư thongketuphap@moj.gov.vn (Chi tiết liên hệ: đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: 024.62739546/0978234119).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để báo cáo);
- Cục CNTT (đăng Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, KHTC, VĐC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phan Anh Tuấn

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG

(Để phát hành Công văn số: 4160/BTP-KHTC ngày 9 tháng 11 năm 2020)

1 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

2 Tập đoàn Bảo Việt

3 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

4 Tập đoàn Cao su Việt Nam

5 Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

6 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

7 Tập đoàn Dệt - May Việt Nam

8 Tập đoàn Điện lực Việt Nam

9 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

10 Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam

11 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

12 Tổng Công ty cà phê Việt Nam

13 Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

14 Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

15 Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

16 Tổng công ty giấy Việt Nam

17 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

18 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

19 Tổng Công ty Lương Thực Miền Bắc

20 Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam

21 Tổng Công ty Thép Việt Nam

22 Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

23 Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

(Theo Danh sách các Tổng công ty và tập đoàn kinh tế tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ; và Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cung cấp)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4160/BTP-KHTC năm 2020 báo cáo thống kê số liệu về tổ chức pháp chế do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.103

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0