Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4157/BCT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 13/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4157/BCT-VP
V/v phân công, phối hợp xử lý công việc trong trường hợp Lãnh đạo Bộ đi công tác vắng

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ;
- Các: Vụ, Cục; Tổng cục, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ;
- Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp, Viện Nghiên cứu thương mại;
- Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương;
- Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại.

 

Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Bộ và Ngành, theo đó, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung yêu cầu thời hạn xử lý khẩn trương, trong khi đó, Lãnh đạo Bộ hiện đang rất mỏng về số lượng, lại phải thường xuyên đi công tác vắng mặt tại cơ quan, có đợt dài ngày. Nhằm bảo đảm việc điều hành, xử lý được thông suốt, không để tồn đọng công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao có chất lượng và đúng tiến độ; căn cứ Quy chế làm việc của Bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 2385/QĐ-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2013, Lãnh đạo Bộ thống nhất thực hiện các nguyên tắc sau trong phân công công việc trong trường hợp khi có đồng chí Lãnh đạo Bộ đi công tác vắng:

1. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ chủ trì xử lý công việc thuộc khối lượng do Lãnh đạo Bộ phụ trách đi công tác vắng:

- Căn cứ lịch công tác của Lãnh đạo Bộ, chủ động đề xuất, giải quyết khẩn trương công việc trước khi Lãnh đạo Bộ đi công tác vắng.

- Trong thời gian Lãnh đạo Bộ đi công tác vắng, phải thường xuyên liên hệ xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đi công tác vắng đối với các công việc lớn, phức tạp, có yêu cầu phải được xử lý gấp.

- Báo cáo trung thực, đầy đủ ý kiến của Lãnh đạo Bộ đi vắng tới Lãnh đạo Bộ được phân công hỗ trợ thay thế xử lý khi trình nội dung tham mưu, đề xuất.

2. Phân công hỗ trợ thay thế giải quyết công việc trong Lãnh đạo Bộ trong trường hợp có đồng chí đi vắng:

a) Các nhiệm vụ do Thứ trưởng Lê Dương Quang phụ trách do Bộ trưởng xử lý hoặc do Bộ trưởng phân công một Thứ trưởng khác xử lý.

b) Các nhiệm vụ do Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú phụ trách do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa xử lý.

c) Các nhiệm vụ do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa phụ trách do Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú xử lý phần liên quan đến thị trường trong nước và do Thứ trưởng Trần Tuấn Anh xử lý phần liên quan đến công nghiệp nhẹ, công nghiệp hàng tiêu dùng và thị trường ngoài nước.

d) Các nhiệm vụ do Thứ trưởng Trần Tuấn Anh phụ trách sẽ do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh xử lý phần việc liên quan đến xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, Thương mại điện tử, hợp tác quốc tế, thị trường ngoài nước và do Thứ trưởng Lê Dương Quang xử lý phần việc liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, công tác đào tạo tại các trường thuộc Bộ.

đ) Các nhiệm vụ do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phụ trách do Thứ trưởng Lê Dương Quang xử lý.

e) Trường hợp Lãnh đạo Bộ được phân công hỗ trợ thay thế xử lý công việc của Lãnh đạo Bộ đi vắng cũng đi công tác thì Lãnh đạo Bộ được phân công hỗ trợ thay thế trao đổi với đồng chí Thứ trưởng khác giúp đỡ hoặc báo cáo với Bộ trưởng để Bộ trưởng chỉ đạo.

3. Hạn chế tối đa việc tham dự các sự kiện không thật cần thiết (như khởi công dự án, khánh thành, khai mạc…).

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức tăng cường việc sử dụng thư điện tử của Bộ theo đúng các quy định về thông tin điện tử (trừ trường hợp thông tin theo chế độ MẬT); phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ, trong trường hợp Lãnh đạo Bộ đi vắng, để xác nhận và triển khai các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ thông qua đường thư điện tử.

Xin thông báo để các đồng chí Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4157/BCT-VP ngày 13/05/2013 phân công, phối hợp xử lý công việc trong trường hợp Lãnh đạo Bộ đi công tác vắng do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!