Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4099/VPCP-KGVX công nhận các xã An toàn khu của Trung ương ở tỉnh Thái Nguyên trong kháng chiến chống Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4099/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 15/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4099/VPCP-KGVX
V/v công nhận các xã An toàn khu của Trung ương ở tỉnh Thái Nguyên trong kháng chiến chống Pháp

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2766/BKH-QPAN ngày 28 tháng 4 năm 2010) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (công văn số 46/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2009) về việc công nhận các xã An toàn khu (ATK) của Trung ương ở tỉnh Thái Nguyên trong kháng chiến chống Pháp, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định việc công nhận 19 xã, thị trấn thuộc các huyện: Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên thuộc vùng ATK trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, trình Thủ tướng Chính phủ.    

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan, liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: NV, LĐTB&XH, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03), DVT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4099/VPCP-KGVX công nhận các xã An toàn khu của Trung ương ở tỉnh Thái Nguyên trong kháng chiến chống Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.106
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33