Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4047/BKHCN-TĐC năm 2016 hướng dẫn thủ tục kiểm tra chuyên ngành do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 4047/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 28/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4047/BKHCN-TĐC
V/v hướng dẫn thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lư
ng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết 19-2016/NQ-CP, đbảo đảm đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, phù hợp với quy định của pháp luật về hải quan, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hướng dẫn như sau:

Trong quá trình thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN, đề nghị Cục, Chi cục chấp nhận Đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành cho hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng Đại lý.

Doanh nghiệp nhập khẩu phải có văn bản thông báo với cơ quan kiểm tra nhà nước về Đại lý làm thủ tục hải quan được doanh nghiệp nhập khẩu ủy quyền, bao gồm các thông tin: tên Đại lý làm thủ tục hải quan; địa chỉ; số điện thoại; số fax; e-mail, con du, người được ủy quyền, chữ ký của người được ủy quyền, phạm vi ủy quyn; mặt hàng được ủy quyền; thời hạn ủy quyền.

Đồng thời, doanh nghiệp nhập khẩu phải cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa do Đại lý làm thủ tục hải quan được ủy quyền thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành và khi có sự thay đổi ủy quyền phải kịp thời thông báo với cơ quan kiểm tra.

Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến gửi Cục, Chi cục để biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để biết);
- Lưu VT, TĐC, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4047/BKHCN-TĐC năm 2016 hướng dẫn thủ tục kiểm tra chuyên ngành do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


88
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53