Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3972/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3972/VPCP-NN
V/v kiến nghị giao khu vực biển cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 787/BQP-TM ngày 21 tháng 3 năm 2022, ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2342/BTNMT-TCBHĐVN ngày 06 tháng 5 năm 2022), Xây dựng (Công văn số 1711/BXD-QHKT ngày 19 tháng 5 năm 2022) về việc thực hiện thủ tục giao khu vực biển cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Giao Bộ Quốc phòng nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TN&MT, XD;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ NC, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, NN(02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3972/VPCP-NN ngày 28/06/2022 về kiến nghị giao khu vực biển cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.632

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!