Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3956/BNN-TCTL năm 2013 hỗ trợ giống cây trồng, vắc xin, hóa chất cho tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 3956/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 06/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3956/BNN-TCTL
V/v hỗ trợ giống cây trồng, vắc xin, hóa chất cho tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 8874/VPCP-KTTH ngày 22/10/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ giống cây trồng, vắc xin, hóa chất cho tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ý kiến như sau:

- Ngày 23/10/2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 3801/TTr-BNN-TT báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia 2013 cho các địa phương bị thiệt hại do các đợt mưa lũ tháng 8, 9 và bão số 5, số 6, số 10, số 11 để phát triển sản xuất vụ Đông 2013 và vụ Đông Xuân 2013-2014, trong đó tỉnh Hà Tĩnh được đề nghị hỗ trợ 839 tấn;

- Ngày 29/10/2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 3855/BNN-TY báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xuất cấp vắc xin và hóa chất từ quỹ dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do bão số 10 và số 11, trong đó tỉnh Hà Tĩnh được đề nghị: 20.000 liều vắc xin Lở mồm long móng tam giá (type O, A, Asial), 50.000 liều vắc xin Lở mồm long móng Type O, 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine, 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid, 300.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 20 tấn hóa chất Cholorine.

(có các văn bản gửi kèm theo)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ - 03b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3956/BNN-TCTL năm 2013 hỗ trợ giống cây trồng, vắc xin, hóa chất cho tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.965
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53