Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3954/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện QĐ số 22/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 3954/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3954/VPCP-CCHC
V/v:thực Hiện QĐ số 22/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ,Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

 

Xét báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg trong 6 tháng đầu năm 2006 của Văn phòng Chính phủ (Công văn số 3880/VPCP-CCHC ngày 21 tháng 7 năm 2006), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Để thực hiện có kết quả Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006, yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định;

2. Chỉ đạo tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý kịp thời, dứt điểm những vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

3. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý khi có hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu hoặc tự ý đặt thêm các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc liên quan đến các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

4. Thực hiện chế độ báo cáo đúng thời hạn nêu trong Quyết định. Nội dung báo cáo phải cụ thể, rõ ràng, không hình thức.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các đồng chí biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN,
Các vụ, cục đơn vị trực thuộc;
- Website CP, Người Phát ngôn TTg;
- Lưu: VT, CCHC(5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3954/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện QĐ số 22/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.577
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.145