Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3928/BNV-CCHC về việc xem xét thi đua, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức thực hiện Đề án 30 do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3928/BNV-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 3928/BNV-CCHC
V/v xem xét thi đua, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức thực hiện Đề án 30.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (sau đây gọi là Đề án 30), tại mục 4 Công văn số 2026/TTg-TCCV ngày 21 tháng 11 năm 2008 có giao: “Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong tháng 12 năm 2008 có văn bản hướng dẫn các bộ và địa phương gắn việc thực hiện Đề án 30 với việc xem xét thi đua khen thưởng, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ”. Sau khi thống nhất với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ hướng dẫn nội dung trên như sau:

1. Cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cải cách hành chính nhà nước từ nay đến hết năm 2010. Các Bộ, ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai tốt Đề án 30 theo sự chỉ đạo trực tiếp của Văn phòng Chính phủ và lấy kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Đề án 30 là nội dung quan trọng đánh giá kết quả hoàn thành công tác cải cách hành chính, xem xét thi đua, khen thưởng 6 tháng, hàng năm đối với tập thể.

Kết quả thực hiện Đề án 30 dựa trên hai nội dung: tổ chức triển khai nghiêm túc, nộp sản phẩm đúng thời gian quy định; chất lượng sản phẩm đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị có sản phẩm chất lượng tốt, hoàn thành đúng thời hạn sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định. Đối với các cơ quan, đơn vị chất lượng sản phẩm chưa tốt, hay nộp sản phẩm không đúng hạn sẽ bị trừ điểm thi đua tập thể.

2. Đối với cán bộ, công chức liên quan đến công tác chỉ đạo, thực hiện Đề án 30 trong đánh giá định kỳ hàng năm, cũng như đánh giá để chuẩn bị cho công tác đề bạt và bổ nhiệm cần đưa nội dung về trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Đề án 30 được phân công để đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cá nhân có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao có chất lượng tốt, đặc biệt là có sáng kiến trong quá trình thực hiện Đề án 30 sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định. Đối với cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao thực hiện Đề án 30 thì sẽ bị trừ điểm thi đua hoặc xem xét kỷ luật theo quy định.

3. Các Bộ, ngành và địa phương cần kiện toàn Tổ công tác chuyên trách Đề án 30, như việc bố trí sắp xếp đủ số lượng, chất lượng cán bộ làm công tác này. Các Bộ, ngành và địa phương cần nghiên cứu để có chính sách, sau khi Đề án 30 kết thúc, số cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại Tổ Công tác chuyên trách Đề án được đánh giá, phân loại và đối với cán bộ có thành tích tốt sẽ ưu tiên bố trí sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn theo nguyện vọng cá nhân hoặc bổ nhiệm, đề bạt khi cơ quan có nhu cầu, nhưng vẫn phải thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện theo các quy định hiện hành về công tác cán bộ, công chức.

4. Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng quý có văn bản thông báo cho Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương có liên quan tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm cơ sở xem xét việc thi đua khen thưởng, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ, công chức theo quy định tại văn bản này.

Bộ Nội vụ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương áp dụng hướng dẫn trên trong công tác thi đua khen thưởng và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của TTCP;
- Lưu: VT, CCHC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 3928/BNV-CCHC
Ref: Review for awards, nomination, and promotion of cadres working on Project 30

Hanoi, December 31, 2008

 

 To:

- Ministries, ministry-level agencies, Government-affiliated agencies
- People’s Committees of provinces and cities under direct central management
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3928/BNV-CCHC về việc xem xét thi đua, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức thực hiện Đề án 30 do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.911

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123