Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3926/BTP-THA về tổ chức cán bộ do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 3926/BTP-THA Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thanh Thuỷ
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3926/BTP-THA
V/v Tổ chức cán bộ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

 

Kính gửi:

- Đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng

 

Thực hiện quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004, Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1797/TP-THA ngày 21 tháng 6 năm 2005 nêu rõ: Những trường hợp Chấp hành viên thuộc diện bổ nhiệm lại theo quy định của Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ, nếu vì lý do khách quan mà chưa thực hiện xong việc xem xét tuyển chọn và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm lại thì các Chấp hành viên này vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chấp hành viên cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006, những trường hợp Chấp hành viên thuộc diện phải bổ nhiệm lại nhưng không được tuyển chọn, bổ nhiệm lại sẽ phải chuyển sang làm nhiệm vụ khác.

Căn cứ vào những nội dung trên, Lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu đồng chí Trường thi hành án dân sự cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng chỉ đạo Chấp hành viên của các cơ quan thi hành án dân sự ở địa phương, Chấp hành viên Thi hành án cấp quân khu thuộc diện phải bổ nhiệm lại theo tinh thần của Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004, Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ, nay vì lý do khách quan mà chưa được bổ nhiệm lại thì kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2006 sẽ tạm dừng thực hiện các nhiệm vụ của Chấp hành viên cho đến khi được bổ nhiệm lại (có thể tạm thời bố trí sang làm các nhiệm vụ khác). Những trường hợp đã được Hội đồng tuyển chọn đưa ra xem xét nhưng không được đề nghị bổ nhiệm lại thì cần bố trí để chuyển sang làm nhiệm vụ khác. Đối với những trường hợp thuộc diện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ, thì không phải xem xét bổ nhiệm lại mà tiếp tục giữa nguyên chức danh cũ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Cục Thi hành án dân sự thông báo ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tư pháp để các đồng chí biết và thực hiện, đồng thời đề nghị các địa phương chưa xem xét bổ nhiệm lại thì khẩn trương báo cáo Hội đồng để xem xét tuyển chọn và sớm đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm lại Chấp hành viên.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3926/BTP-THA về tổ chức cán bộ do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.132

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113