Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3814/UBND-VX về việc kiểm tra đôn đốc thực hiện các Quy chế làm việc mẫu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3814/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 12/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3814/UBND-VX
V/v kiểm tra đôn đốc thực hiện các Quy chế làm việc mẫu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2006

 

Kính gửi:

 

- Sở Nội vụ
- Sở Tư pháp
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện
- Uỷ ban nhân dân các phường - xã, thị trấn

 

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân dân các cấp; Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2362/VPCP-TH ngày 04 tháng 5 năm 2006 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Quy chế làm việc mẫu; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Căn cứ Quy chế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân dân các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn tiến hành rà soát, đối chiếu, cụ thể hóa Quy chế làm việc cho phù hợp với Quy chế mẫu, phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của địa phương mình.

Nội dung Quy chế làm việc phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm phối hợp trong giải quyết công việc, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính Nhà nước, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp rà soát lại dự thảo Quy chế làm việc đã trình Uỷ ban nhân dân thành phố để điều chỉnh cho phù hợp với Quy chế mẫu trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định ban hành trong tháng 6 năm 2006, gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn cho phù hợp với Quy chế mẫu và việc triển khai thực hiện các Quy chế làm việc đã ban hành. Từ nay cho đến hết tháng 7 năm 2006, đảm bảo có 100% Uỷ ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn ban hành xong Quy chế làm việc./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thanh  Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3814/UBND-VX về việc kiểm tra đôn đốc thực hiện các Quy chế làm việc mẫu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.426

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169