Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 369/CNTT-YTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công nghệ thông tin Người ký: Phạm Xuân Viết
Ngày ban hành: 10/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/CNTT-YTĐT
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một ca quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường y tế

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thực hiện Quyết định số Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế), Tổng cục Hải quan và nhà thầu xây dựng hoàn thiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 04 thủ tục hành chính thuộc nhóm “Cấp phép nhập khẩu đối với hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế” và kết nối 04 TTHC này với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ngày 04/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 2825/QĐ-BYT về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 TTHC thuộc lĩnh vực môi trường y tế nêu trên để thống nhất trong quản lý và tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Thời gian áp dụng thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 TTHC nêu trên là từ ngày 15/07/2019 đến hết ngày 31/12/2019 đối với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện; từ ngày 01/01/2020, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Cục Công nghệ thông tin đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo cho các hải quan cửa khẩu về việc chấp nhận Giấy phép nhập khẩu đối với hóa chất, chế phm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế là bản điện tử có ký số chuyên dùng trong hệ thống chính trị do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho Cục Quản lý môi trường y tế được chuyển về Tổng cục Hải quan trên hệ thng. Các Giấy phép nhập khẩu bản giấy được cấp trước ngày 31/12/2019 vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục MTYT (để p/h)
- Cục trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, YTĐT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Xuân Viết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 369/CNTT-YTĐT ngày 10/07/2019 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường y tế do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


466

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113