Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3682/BVHTTDL-VP năm 2013 treo cờ rủ, ngừng hoạt động vui chơi, giải trí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3682/BVHTTDL-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Vương Duy Biên
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3682/BVHTTDL-VP
V/v: Treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành.

 

Theo Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng ngày 05 tháng 10 năm 2013 về việc tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:

Trong thời gian Quốc tang từ 12 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2013 đến 12 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2013, tất cả các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành biết để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, VP(HCTC), HT.190.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3682/BVHTTDL-VP năm 2013 treo cờ rủ, ngừng hoạt động vui chơi, giải trí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.455
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122