Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3664/BNN-VP năm 2013 thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp gia ban tuần do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3664/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3664/BNN-VP
V/v: Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp gia ban tuần

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Ngày 12 tháng 8 năm 2013, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã chủ trì cuộc họp giao ban tuần của Bộ. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Thứ trưởng kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ GIAO TRONG TUẦN

1. Tổng cục Thủy lợi:

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản và các cơ quan liên quan chủ động triển khai các biện pháp đối phó với cơn bão số 7, trong đó đặc biệt quan tâm đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, công tác kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão và khắc phục tình trạng lũ lụt, ngập úng tại các địa phương (lưu ý phối hợp với Thành phố Hà Nội trong việc thoát nước chống ngập úng).

2. Về Trồng trọt-Bảo vệ thực vật:

* Cục Trồng trọt:

- Tích cực phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp chống tiêu úng, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai đối với cây trồng.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật tổ chức kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý tình hình 6000 ha lúa bị lép hạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tổng cục Thủy sản:

- Chủ động phối hợp với các địa phương kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão trong cơn bão số 7 sắp tới.

- Hướng dẫn quy trình, kỹ thuật nuôi tôm nước lợ cho các địa phương đồng thời phối hợp với Cục Thú y tăng cường phòng chống dịch bệnh trên tôm nước lợ.

4. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản:

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Sớm hoàn thành công tác kiểm tra và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về một số chất bảo quản, chế biến không đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với chế biến gạo và sản xuất bún.

5. Tổng cục Lâm nghiệp:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trồng mới, trồng lại rừng theo kế hoạch phát triển rừng năm 2013.

6. Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Trồng trọt, các Bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách liên kết sản xuất nông nghiệp, trước mắt tập trung liên kết đối với mô hình cánh đồng mẫu lớn.

7. Các đơn vị trực thuộc Bộ:

Trong tuần hoàn thành việc xây dựng đề án, chương trình hành động triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ BỘ TRƯỞNG GIAO TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN TUẦN TRƯỚC, CÁC ĐƠN VỊ ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Cục Trồng trọt:

- Triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích chuyển đổi giống cây trồng trên đất lúa.

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng; hoàn thành việc xây dựng Thông tư hướng dẫn chuyển đổi đất lúa sang trồng các cây khác.

2. Cục Bảo vệ thực vật:

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên cây trồng.

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ thực vật.

3. Cục chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối:

- Nắm lại tình hình xuất khẩu biên mậu với Trung Quốc, trong đó lưu ý việc xuất khẩu gạo, thủy sản, trái cây đồng thời đề xuất giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

- Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Quy chế thu mua tạm trữ lúa, gạo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn thành báo cáo của Bộ gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện thu mua tạm trữ lúa, gạo vụ Hè Thu năm 2013.

4. Về Thủy lợi:

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An có kế hoạch quan trắc cụ thể đối với an toàn cống thủy lợi Nam Đàn.

5. Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường:

- Sớm hoàn chỉnh danh mục các dự án khuyến nông trung ương thực hiện từ năm 2014 quán triệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi Thông tư số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 về Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Mía đường Việt Nam để liên hệ, đề xuất Hiệp hội Mía đường thế giới hỗ trợ sản xuất các giống mía mới.

6. Tổng cục Thủy sản:

- Rà soát, nắm bắt tình hình phát triển sản xuất cá tra để tháo gỡ những khó khăn trong xuất khẩu, khắc phục tình trạng giá trong nước xuống thấp; chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho người sản xuất để giảm giá thành sản phẩm,

- Kiểm tra, báo cáo Bộ trưởng về lượng cá tra nguyên liệu tồn kho đến thời điểm hiện tại.

- Hoàn thành việc xây dựng dự thảo Nghị định về sản xuất và tiêu thụ cá Tra, đặc biệt lưu ý bổ sung phần quy định về quản lý chất lượng và chế tài xử lý vi phạm.

7. Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn:

- Tập trung chuẩn bị Hội nghị "Triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương VII khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn", phối hợp chặt chẽ với các tỉnh xây dựng chương trình và chuẩn bị nội dung cho các buổi làm việc với các tỉnh về Nghị quyết Trung ương VII khóa X.

- Xây dựng và trình Bộ ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện sơ kết 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

8. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Khẩn trương hoàn thiện Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3664/BNN-VP năm 2013 thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp gia ban tuần do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175