Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3649/BVHTTDL-TV năm 2014 hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3649/BVHTTDL-TV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Thanh Minh
Ngày ban hành: 14/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3649/BVHTTDL-TV
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành.

Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 3331/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã năm 2014-2015, nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trên cơ sở Kế hoạch này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành chỉ đạo các thư viện cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

2. Việc xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình tại địa phương cần phải căn cứ:

- Trách nhiệm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã năm 2013-2020;

- Thông báo kết quả Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020;

- Phù hợp với Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã năm 2014-2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trong đó có trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ban hành theo Quyết định số 3331/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL).

3. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình theo kế hoạch đã được phê duyệt về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);
- Bộ TTTT: Vụ Bưu chính, VNPOST (phối hợp);
- Thư viện tỉnh/thành;
- Lưu: VT, TV, LT.130.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN
Nguyễn Thị Thanh Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3649/BVHTTDL-TV năm 2014 hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172