Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3644/BNV-TCPCP năm 2013 thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3644/BNV-TCPCP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành: 07/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3644/BNV-TCPCP
V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn số 294/TB-VPCP , ngày 08/8/2013 của Văn phòng Chính phủ, thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam như sau:

1. Đối với Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội Nhà báo tỉnh) đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt Điều lệ của Hội theo quy định của pháp luật, nếu Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh có văn bản đề nghị thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chấp thuận, phê duyệt để Hội Nhà báo tỉnh hoạt động theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam;

2. Đối vói Hội Nhà báo tỉnh đang hoạt động theo Điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chấp thuận, phê duyệt để Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục hoạt động theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam;

3. Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn Hội Nhà báo tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét phê duyệt để Hội Nhà báo tỉnh hoạt động theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện để Hội Nhà báo tỉnh hoạt động theo Điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hội Nhà báo Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCPCP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3644/BNV-TCPCP năm 2013 thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.130
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202