Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3617/BGDĐT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3617/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3617/BGDĐT-TCCB
V/v xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành Giáo dục

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công văn số 8215-CV/BTCTW ngày 30/5/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và Công văn số 3692/BNV-TCBC ngày 09/8/2019 của Bộ Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, theo đó giao cho Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì xây dựng danh mục và bản mô tả công việc vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành theo ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị phối hợp tổng hợp Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm của vị trí việc làm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/8/2019 (gửi file điện tử qua địa chỉ email: vutccb@moet.gov.vn) để Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng vị trí việc làm theo kế hoạch, yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương và phân công của Bộ Nội vụ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, số điện thoại 0965399882.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan, đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.(5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3617/BGDĐT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


476

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255