Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3557/UBND-TP năm 2020 về đính chính sai sót tại Quyết định 01/2020/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3557/UBND-TP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hoàng Minh Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3557/UBND-TP
V/v đính chính sai sót tại Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND.

Quận 7, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường.

Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót trong Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7 như sau:

Điều 2 của Quyết định viết: “...và thay thế Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND quận 7...”.

Nay xin sửa lại là: “...và thay thế Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND quận 7...”.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Sở LĐ- TB&XH TP.Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh;
- Phòng Kiểm tra Văn bản - Sở Tư pháp;
- BTT HĐND quận;
- Chủ tịch và các PCT UBND quận;
- TT Công báo Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBMTTQVN Q7;
- Lưu: VT, TP (03bản). 40b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Minh Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3557/UBND-TP năm 2020 về đính chính sai sót tại Quyết định 01/2020/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


47

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139