Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 354/TTg-KTTH năm 2017 bổ sung chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 354/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 09/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/TTg-KTTH
V/v bổ sung chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hi;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 2273/BTC-VP ngày 21 tháng 02 năm 2017 về việc tham gia ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đ nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV dự án Nghị quyết một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát trin doanh nghiệp tại Tờ trình số 406/TTr-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan làm việc với các cơ quan của Quốc hội để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2017 cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định; đồng thời rà soát, cập nhật thêm những sửa đổi, bổ sung cần thiết về thuế, nhất là thuế giá trị gia tăng... để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Trương Hòa Bình,
Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Lê Mnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHĐP, PL, CN, NN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).
S

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯNG
Vương Đình Huệ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 354/TTg-KTTH năm 2017 bổ sung chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


333
DMCA.com Protection Status