Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 349/TTLLTPQG-HCTH năm 2014 về hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

Số hiệu: 349/TTLLTPQG-HCTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Người ký: Hoàng Quốc Hùng
Ngày ban hành: 14/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TƯ PHÁP
TRUNG TÂM
LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 349/TTLLTPQG-HCTH
V/v hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

Trả lời Công văn số 1715/STP-HCTP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng chng minh sĩ quan quân đội nhân dân và Giy xác nhận nhân khẩu tập thể khi làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định tại Điều 45, 46 Luật Lý lịch tư pháp thì ngoài Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, sổ đăng ký thường trú, tạm trú, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú là hai loại giấy tờ cần có trong hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đây là các loại giấy tờ nhằm xác định thông tin về nhân thân và thông tin về nơi cư trú của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đây cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp xác định thẩm quyền giải quyết yêu cầu cấp Phiếu và phục vụ trực tiếp cho việc xác định thông tin lý lịch tư pháp về án tích.

Theo quy định tại khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 130/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về Giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam thì Giấy chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi là Giấy chứng minh sĩ quan) chỉ cấp cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đang phục vụ tại ngũ nhằm mục đích: chứng minh người được cấp Giấy chứng minh sĩ quan là sĩ quan đang phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; phục vụ công tác chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và thực hiện các giao dịch dân sự...

Theo quy đnh tại khoản 2 Điều 16 Luật cư trú thì nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật cư trú. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; người đang làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn ở trong doanh trại của Quân đội nhân dân thì quản lý cư trú theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng.

Thực tiễn giải quyết các thủ tục hành chính khác liên quan đến các đối tượng nêu trên như việc giải quyết thủ tục cấp Chứng minh nhân dân thì việc xuất trình hộ khẩu thường trú được thay bằng Giấy gii thiệu của cấp có thẩm quyền kèm theo chứng minh quân đội (trường hp đã đăng ký hộ khẩu thường trú cùng gia đình thì áp dụng như các công dân khác).

Căn cứ các quy định và thực tiễn nêu trên có thể thấy Giấy chứng minh sĩ quan và sổ đăng ký nhân khẩu tập thể có giá trị chứng minh thông tin về nhân thân và thông tin v nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; người đang làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn ở trong doanh trại của Quân đội nhân dân.

Do vậy, mặc dù các loại giấy tờ này chưa được quy định tại Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhưng để tạo điều kiện thuận lợi cho người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng nêu trên, thì việc các cá nhân này nộp Giấy chứng minh sĩ quan thay cho chứng minh nhân dân và Giấy xác nhận nhân khẩu tập thể thay cho sổ hộ khẩu khi làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh có thể thụ lý hồ sơ và giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy đnh.

2. Về cách ghi loại giấy tờ đối với Giấy chng minh sĩ quan khi lập Phiếu xác minh thông tin lý lịch tư pháp và Phiếu lý lịch tư pháp trên Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung cho các Sở Tư pháp.

Về vấn đề này, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sẽ phối hp với Cục Công nghệ thông tin - đơn vị chỉ trì xây dựng Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung cho các Sở Tư pháp để khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là ý kiến của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, xin gửi đến Quý Sở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);
-
Cục CNTT (để p/h);
-
Lưu: VT TTLLTPQG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Quốc Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 349/TTLLTPQG-HCTH năm 2014 về hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.499

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.160.86
server250