Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3485/TCHQ-CNTT năm 2015 về chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3485/TCHQ-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3485/TCHQ-CNTT
V/v chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan thành phố Hi Phòng;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nng;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Thực hiện triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế, sau khi trao đổi với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, Tổng cục Hải quan thông báo như sau :

- Thời gian triển khai: Từ 9:00 ngày 06/5/2015

- Địa điểm triển khai : Các cảng biển thuộc tỉnh Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nng, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bắt đầu từ thời điểm trên, toàn bộ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, giao nhận sẽ thực hiện khai báo thủ tục tàu biển, bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (e-manifest) trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn. Hệ thống tiếp nhận bản lược khai hàng hóa điện tử (e-Manifest) sẽ không tiếp nhận bản lược khai và các thông tin khác từ phía doanh nghiệp.

Để công tác triển khai được diễn ra thuận lợi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động bình thường, trong thời gian đầu triển khai, từ 06/05/2015 - 20/05/2015, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu bố trí một số máy tính có kết nối internet tại các cửa khẩu cảng để phục vụ việc khai báo của doanh nghiệp và bố trí cán bộ hỗ trợ, xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai.

Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp, cán bộ các cơ quan nhà nước tại đường dây nóng ((04) 37 824 754, (04) 37 824 755, (04) 37 824 756, (04) 37 824 757).

Đầu mối liên hệ thuộc Tổng cục Hải quan: Đ/c Phạm Duyên Phương - Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, ĐT: 0903468686, email: phuongpd@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nng, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
-
Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để biết);
-
Cục Giám sát qun lý (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, CNTT(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3485/TCHQ-CNTT năm 2015 về chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.804

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49