Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3466/BNV-CCHC năm 2013 quy định trao đổi văn bản dạng điện tử trong cải cách hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3466/BNV-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3466/BNV-CCHC
V/v quy định trao đổi văn bản dạng điện tử trong cải cách hành chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nhằm tăng cường trao đổi các văn bản, tài liệu trên mạng điện tử giữa Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương để góp phần giảm chi phí hành chính trong việc in ấn, phát hành văn bản, Bộ Nội vụ quy định về việc phát hành các báo cáo cải cách hành chính và đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Từ quý III/2013, các báo cáo cải cách hành chính định kỳ quý, 6 tháng, năm, hoặc các báo cáo chuyên đề về cải cách hành chính do Bộ Nội vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ phát hành bản giấy để trình phiên họp Chính phủ hàng tháng theo quy định. Việc gửi các báo cáo này đến các bộ, ngành, địa phương không dùng bản giấy như trước mà sẽ thực hiện trên mạng điện tử. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truy cập, khai thác các báo cáo cải cách hành chính do Bộ Nội vụ đăng tải trên các website: www.moha.gov.vn, www.caicachhanhchinh.gov.vn.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi xây dựng báo cáo cải cách hành chính định kỳ gửi Chính phủ theo quy định (qua Bộ Nội vụ), kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và các văn bản khác về cải cách hành chính, ngoài văn bản giấy gửi theo đường bưu điện, đề nghị gửi kèm bản điện tử đến địa chỉ vucchc@moha.gov.vn để tổng hợp.

Bộ Nội vụ trân trọng thông báo để các quý cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB các bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc CP;
- Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trung tâm thông tin (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3466/BNV-CCHC năm 2013 quy định trao đổi văn bản dạng điện tử trong cải cách hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.561
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6