Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3446/UBND-NC năm 2014 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 3446/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 28/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3446/UBND-NC
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Tiền Giang, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự phối hợp thực hiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy được tăng cường; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng; lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từng bước được kiện toàn và đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị, phương tiện. Qua đó, khi có cháy xảy ra đã kịp thời cứu chữa, ngăn chặn không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn một số hạn chế, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng cả về số vụ và thiệt hại. Nguyên nhân chủ yếu là do một số tổ chức, doanh nghiệp và người dân chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy ở một số địa phương chưa thật sự quyết liệt, triệt để; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chưa thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ, nhất là các vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và thực hiện nghiêm Công điện số 967/CĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và người đứng đầu cơ sở trọng điểm về cháy, nổ.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đề nghị Báo Ấp Bắc tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người, biện pháp khắc phục vi phạm về phòng cháy, chữa cháy để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện; công khai phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở, cá nhân có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy phải kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động; những vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản do thiếu tinh thần trách nhiệm và những trường hợp vi phạm khác có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp thành lập đoàn kiểm tra do đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, tiến hành đợt tổng kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao, như các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất lớn và các loại hình thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự… kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót về phòng cháy và làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở để xảy ra các vi phạm; kiên quyết yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy. Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy thì ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và công bố công khai; các văn bản kiến nghị khắc phục vi phạm, thiếu sót về phòng cháy phải chỉ rõ trách nhiệm pháp lý đối với cá nhân có liên quan nếu để xảy ra cháy. Chấm dứt tình trạng kiến nghị nhưng không phúc tra, đôn đốc khắc phục dẫn đến xảy ra cháy gây thiệt hại không có cá nhân chịu trách nhiệm. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có các khu dân cư tập trung nhiều nguy hiểm về cháy, nổ tăng cường công tác tự kiểm tra, bố trí lực lượng tuần tra canh gác, nhất là thời gian ngoài giờ hành chính và ban đêm nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ xảy ra.

Thời gian tổng kiểm tra từ nay đến ngày 30/8/2014. Kết thúc đợt tổng kiểm tra, các Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh). Giao Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/9/2014 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Khi có cháy, nổ xảy ra phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ gây ra; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình và định hướng thông tin dư luận không để đưa tin sai lệch về bản chất vụ việc hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

5. Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

6. Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tăng cường kiểm tra, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

7. Công an tỉnh khẩn trương đề xuất thành lập Đội cứu nạn, cứu hộ và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phía Tây thành phố Mỹ Tho (Khu công nghiệp Mỹ Tho), đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.

8. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, đảm bảo ngân sách hàng năm phục vụ việc đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông và xây dựng doanh trại, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy.

9. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung Công văn này; kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3446/UBND-NC năm 2014 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.659

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74