Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3361/BHXH-VP về hạ loại thi đua đối với thủ trưởng đơn vị và công, viên chức khi có văn bản sai sót do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3361/BHXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 12/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3361/BHXH-VP
V/v hạ loại thi đua đối với thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức khi có văn bản sai sót

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Thời gian qua, việc ban hành văn bản của các đơn vị nhìn chung đã đi vào nền nếp; các văn bản ban hành đúng thẩm quyền, nội dung phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại một số đơn vị vẫn còn có văn bản sai sót về thể thức, lỗi chính tả và nội dung, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Văn phòng trả lại.

Để nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc ban hành văn bản, Tổng giám đốc yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị cần có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại nêu trên; hằng tháng Văn phòng thực hiện thống kê, tổng hợp số văn bản sai sót của từng đơn vị, báo cáo Tổng Giám đốc để làm cơ sở xem xét đánh giá phân loại Thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức, cụ thể:

- Trong quý II/2011, nếu đơn vị có từ 10 đến dưới 20% văn bản sai sót, mà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Văn phòng trả lại trên tổng số văn bản ban hành, Thủ trưởng đơn vị bị hạ xuống 01 loại so với loại được xếp; nếu văn bản sai sót từ 20% trở lên trên tổng số văn bản ban hành, Thủ trưởng đơn vị bị hạ xuống 02 loại.

- Từ quý III/2011, nếu đơn vị có từ 5 đến dưới 10% văn bản sai sót, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Văn phòng trả lại trên tổng số văn bản ban hành, Thủ trưởng đơn vị bị hạ xuống 01 loại so với loại được xếp; nếu văn bản sai sót từ 10% trở lên, Thủ trưởng đơn vị bị hạ xuống 02 loại.

Ví dụ: Trong quý II/2011, Thủ trưởng đơn vị được xếp loại A1 nhưng đơn vị có 10 đến dưới 20% văn bản sai sót, Thủ trưởng đơn vị xếp loại A2; nếu đơn vị có 20% văn bản sai sót trở lên, Thủ trưởng đơn vị xếp loại B.

- Trường hợp Phó Thủ trưởng đơn vị được giao duyệt văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách và công chức, viên chức được giao soạn thảo mà văn bản sai sót cũng bị hạ loại như Thủ trưởng đơn vị.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3361/BHXH-VP về hạ loại thi đua đối với thủ trưởng đơn vị và công, viên chức khi có văn bản sai sót do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.887
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202