Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3342-CV/BTCTW năm 2017 về đính chính nội dung Hướng dẫn 09-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Số hiệu: 3342-CV/BTCTW Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Người ký: Hoàng Trọng Hưng
Ngày ban hành: 02/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC

-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 3342-CV/BTCTW
V/v đính chính nội dung Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05-6-2017

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Ngày 05-6-2017, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, do sơ suất đã có một số lỗi, nay xin đính chính như sau:

1. Trang 10, dòng thứ 4 từ trên xuống, văn bản ghi là “Mục 15”, nay sửa lại là: thay “Mục 15” bằng dấu + đầu dòng; toàn bộ câu này là “+ Ngày và nơi công nhận chính thức: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi được công nhận chính thức (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương)”.

2. Trang 15, mục 30, phần “Lưu ý”, dòng 14 từ dưới lên trong văn bản ghi là “con dấu nổi”, nay sửa lại thành “con dấu ướt”; cả câu này là: “Cấp ủy cơ sở đóng dấu giáp lai tất cả các trang trong lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên bằng con dấu ướt của cấp ủy; đóng dấu giáp lai vào ảnh trong lý lịch đảng viên và phiếu đảng viên bằng con dấu ướt của cấp ủy”.

3. Trang 33, Điểm 3.3.3 b:

- Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Dấu (+) thứ 2, văn bản ghi “thì đảng ủy cơ sở ra quyết định chuyển giao”, nay sửa lại thành “thì cấp ủy huyện và tương đương ra quyết định chuyển giao”; cả câu này là: “+ Nếu ngoài phạm vi đảng bộ cơ sở, thì cấp ủy huyện và tương đương ra quyết định chuyển giao…”.

- Đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở: Dấu (+) thứ 2, văn bản ghi “thì cấp ủy huyện và tương đương nơi chuyển giao ra quyết định chuyển giao”, nay sửa lại thành “thì cấp ủy tỉnh và tương đương nơi chuyển giao ra quyết định chuyển giao”; cả câu này là: “+ Nếu ngoài phạm vi đảng bộ huyện hoặc tương đương thì cấp ủy tỉnh và tương đương nơi chuyển giao ra quyết định chuyển giao...”.

4. Mu 6-SHĐ, Phụ lục 3: Điều 1 ghi “trực thuộc Đảng ủy cơ sở ...về Đảng ủy cơ sở (chi bộ cơ sở), nay sửa lại thành “về chi bộ...”; toàn văn Điều 1 như sau: Điều 1. Chuyển Chi bộ …………… ……….. đảng viên (có danh sách kèm theo) về chi bộ ………….”.

Rất mong các đồng chí thông cảm và xin thông báo để các đồng chí biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Lãnh đạo Ban (để báo cáo);
- Các vụ, đơn vị
trong Ban;
- Lưu VP, Vụ ĐV.

T/L TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Trọng Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3342-CV/BTCTW năm 2017 về đính chính nội dung Hướng dẫn 09-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.411

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208