Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3308/VP-DA30 về việc lấy ý kiến Bộ thủ tục hành chính chung tại quận – huyện, phường – xã, thị trấn trên địa bàn thành phố do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3308/VP-DA30 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Văn Lắm
Ngày ban hành: 16/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3308/VP-ĐA30
V/v lấy ý kiến Bộ thủ tục hành chính chung tại quận – huyện, phường – xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ trưởng các sở - ngành thành phố

Thực hiện Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30; Công văn số 41/CCTTHC ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp xã, cấp huyện. Trên cơ sở bộ thủ tục hành chính và Biểu mẫu 1 đã được điền đang thực hiện tại quận – huyện, phường – xã, thị trấn, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng các sở - ngành thành phố cho ý kiến và đề xuất các nội dung cụ thể như sau:

1. Lập danh sách những thủ tục hành chính cần bổ sung, chưa được nêu trong danh mục gửi kèm (Mẫu 1A-SN/QH); (Mẫu 1B-SN/PXTT).

2. Lập danh sách những thủ tục hành chính cần sửa đổi trong nội dung Biểu mẫu 1 (Mẫu 2A-SN/QH); (Mẫu 2B-SN/PXTT).

3. Đề xuất cần loại bỏ những thủ tục hành chính do thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc văn bản đã hết hiệu lực thi hành (Mẫu 3A-SN/QH); (Mẫu 3B-SN/PXTT);

Đề nghị Thủ trưởng các sở - ngành thành phố cho ý kiến về những nội dung nêu trên và gởi kết quả (bằng bản in và bản file điện tử) về Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của thành phố (số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1) trước ngày 30 tháng 5 năm 2009.

Ghi chú:

(1) Các sở - ngành thành phố nhận được tài liệu do Tổ công tác cung cấp gởi kèm trong đĩa CD, bao gồm: Danh mục 531 thủ tục hành chính và 531 Biểu mẫu 1 đã được điền đầy đủ của quận – huyện; Danh mục 124 thủ tục hành chính và 124 Biểu mẫu 1 đã được điền đầy đủ của phường – xã, thị trấn; Các mẫu danh sách tổng hợp kết quả.

(2) Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của thành phố qua số điện thoại 38291054 – 38291055 xin số 722 (gặp Chị Xuân Hương đối với quận – huyện), email huongdtx@tphcm.gov.vn; xin số 725 (gặp Chi Thanh Hà đối với phường – xã, thị trấn), email haptht@tphcm.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổ công tác chuyên trách TTgCP;
- VP: CVP, các PVP UB TP;
- Các thành viên Tổ Đề án 30;
- Lưu: VT – TĐA/H

CHÁNH VĂN PHÒNG
Trương Văn Lắm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3308/VP-DA30 về việc lấy ý kiến Bộ thủ tục hành chính chung tại quận – huyện, phường – xã, thị trấn trên địa bàn thành phố do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.157
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.82.216