Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3273/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về đề xuất nội dung xây dựng các Nghị định thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3273/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Trung
Ngày ban hành: 08/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3273/LĐTBXH-KHTC
V/v đề xuất nội dung xây dựng các Nghị định thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- Các Cục: Việc làm; Quản lý lao động ngoài nước; Quan hệ Lao động và Tiền lương; An toàn lao động; Bảo trợ xã hội; Trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Người có công.

Bộ Tài chính có Công văn số 8972/HCSN ngày 27/7/2018 về việc đề xuất nội dung xây dựng các Nghị định thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ (gửi kèm theo), Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) đề nghị các đơn vị:

1. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện xã hội hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các đơn vị; đề xuất các chính sách khuyến khích xã hội hóa cần sửa đổi, bổ sung thay thế nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Đề xuất nội dung cụ thể về chính sách khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và không trùng lắp với nội dung sẽ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (Nghị định số 69/2008/NĐ-CP) và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.

Báo cáo, đề xuất của các đơn vị đề nghị gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 14/8/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ gửi Bộ Tài chính tổng hợp./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Lê Quân (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BTRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3273/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về đề xuất nội dung xây dựng các Nghị định thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.226

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116