Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3221/VPCP-ĐMDN năm 2019 về gặp mặt đầu năm giữa Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3221/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 22/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3221/VPCP-ĐMDN
V/v Gặp mặt đầu năm giữa Lãnh đạo Chính phủ VN với cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về đề ngh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2043/BKHĐT-ĐTNN ngày 01 tháng 4 năm 2019 và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại văn bản số 525/PTM-QHQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 về việc Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nhân trong nước và nước ngoài năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2043/BKHĐT-ĐTNN ngày 01 tháng 4 năm 2019 nêu trên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan chuẩn bị thật tốt và thống nhất nội dung, thời gian, dự thảo bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 6 năm 2019.

2. Đề xuất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại văn bản nêu trên về Chương trình gặp mặt vi cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước sẽ được xem xét, quyết định vào thời điểm khác phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Cổng TTĐTCP, Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KSTT; QHQT, Cục QT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2) Minh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3221/VPCP-ĐMDN năm 2019 về gặp mặt đầu năm giữa Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.415

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251