Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3198/VPCP-QHĐP năm 2017 xử lý kiến nghị của tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3198/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 03/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 3198/VPCP-QHĐP
V/v xử lý một số kiến nghị của tỉnh Bạc Liêu

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại văn bản số 22/BC-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017; ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1137/BNN-KH ngày 8 tháng 02 năm 2017), Bộ Công Thương (công văn số 1137/BNN-KH ngày 8 tháng 02 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 843/BCT-CQĐP ngày 03 tháng 02 năm 2017), Bộ Tài chính (công văn số 1937/BTC-NSNN ngày 03 tháng 02 năm 2017), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1035/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 02 năm 2017), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 417/BTNMT-KH ngày 06 tháng 02 năm 2017), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 514/NHNN-TD ngày 02 tháng 02 năm 2017), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Về Đề án “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu”: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và bổ sung vào Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) trong tháng 4 năm 2017.

Về áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi về tín dụng đối với các hộ nông dân trực tiếp nuôi tôm; Đồng ý áp dụng cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Văn bản số 1149/TTg-KTN ngày 08 tháng 8 năm 2012; Thông báo số 418/TB-VPCP ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về mở rộng quy mô công suất lắp đặt các dự án điện gió của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 lên mức 1.000 - 1.500 MW: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu rà soát, đánh giá tiềm năng phát triển các dự án cụ thể, lập báo cáo gửi Bộ Công Thương thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về hỗ trợ bù hụt thu của Tỉnh trong trường hợp giảm nguồn thu từ xổ số kiến thiết: Giao Bộ Tài chính xem xét, xử lý.

4. Về vốn đầu tư kè chống ngập dọc tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Bạc Liêu): Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tỉnh rà soát, lựa chọn những đoạn, điểm xung yếu thường xuyên bị ngập lụt; đề xuất việc bố trí số vốn dư còn lại của dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh (đoạn qua Tây Nguyên), trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2017.

5. Về hỗ trợ vốn đầu tư tuyến đường ĐT.980. Gành Hào - Giá Rai - Phó Sinh - Cạnh Đền nối với đường Hồ Chí Minh: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổng hợp vào danh mục dự án liên kết vùng Đồng bằng Sông Cửu Long theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về cải tạo nâng cấp tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp: Bộ Giao thông vận tải ưu tiên bố trí nguồn vốn duy tuy bảo dưỡng đường bộ và các nguồn vốn khác để thực hiện bảo đảm hàng hóa lưu thông an toàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, NN, CN; QHQT, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Huyền

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3198/VPCP-QHĐP năm 2017 xử lý kiến nghị của tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


416
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78