Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3181/BNN-VP năm 2017 xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp do Bộ Nông nghệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3181/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 17/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3181/BNN-VP
V/v: Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 475/TTg-KSTT ngày 06/11/2017 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người đứng đầu các đơn vị cấp dưới thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính... theo các nội dung yêu cầu tại công văn số 475/TTg-KSTT (công văn được đăng tải trên: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=189128); tổ chức tiếp nhận, kịp thời xử lý đúng quy định những phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền do Văn phòng Bộ chuyển đến và thông báo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ và gửi Văn phòng Chính phủ.

2. Văn phòng Bộ

Là đầu mối phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp nhận kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ để phân giao đến các cơ quan, đơn vị và đôn đốc việc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3181/BNN-VP năm 2017 xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp do Bộ Nông nghệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


260

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114