Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3074/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân ân tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3074/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3074/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của UBND tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017.

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Công văn số 13/BC-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2017), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1106/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15 tháng 02 năm 2017), Bộ Tài chính (Công văn số 2900/BTC-NSNN ngày 06 tháng 3 năm 2017), Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 1305/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 02 năm 2017), Bộ Công Thương (Công văn số 1221/BCT-CNĐP ngày 16 tháng 02 năm 2017), Bộ Tư pháp (Công văn số 446/BTP-VP ngày 15 tháng 02 năm 2017), Bộ Nội vụ (Công văn số 649/BNV-TCBC ngày 13 tháng 02 năm 2017), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 429/BVHTTDL-VP ngày 14 tháng 02 năm 2017) về xử lý một số kiến nghị của tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào cai kiến nghị Trung ương hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và tham gia các dự án PPP, gồm:

a) Về đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu vực mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai: Ngoài nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cần chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu. Đối với công trình dịch vụ trong Khu kinh tế (như khu vực kiểm hóa, dịch vụ kho bãi Logictis, khu phi thuế quan...), Tỉnh chủ động hợp tác, thu hút đầu tư trong và ngoài nước kết hợp với các nguồn vốn hợp pháp của địa phương để đầu tư theo hình thức PPP hoặc giao cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp.

b) Về đầu tư xây dựng cầu biên giới giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 67/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

c) Về xây dựng Khu hợp tác biên giới Lào Cai - Châu Hồng Hà: Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai căn cứ kết quả đàm phán giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc để thực hiện.

d) Về hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng du lịch Lào Cai: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, ưu tiên bố trí vốn để hỗ trợ Tỉnh thực hiện. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cần chủ động huy động thêm các nguồn vốn xã hội khác để hoàn thành các dự án theo tiến độ.

đ) Về hỗ trợ vốn giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án cảng hàng không Lào Cai: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai căn cứ Luật đầu tư công, thực hiện các thủ tục quy định để tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

e) Về hỗ trợ vốn đầu tư Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa theo hình, thức BOT: Ngoài nguồn vốn Trung ương hỗ trợ cho Dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chủ động cân đối từ nguồn ngân sách địa phương hoặc từ nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí đủ vốn hỗ trợ còn thiếu thực hiện Dự án.

2. Về ban hành cơ chế đặc thù của tỉnh Lào Cai: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nghiên cứu có Đề án cụ thể và tham khảo, tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để đề xuất cụ thể.

3. Về việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Tỉnh là chủ sở hữu để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển của Tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ).

4. Về vấn đề thành lập Sở Du lịch Lào Cai: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 221/VPCP-TCCV ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

5. Về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho Công ty trách nhiệm hưu hạn khoáng sản Việt - Trung và Công ty cổ phần DAP số 2: Các Bộ, địa phương và doanh nghiệp thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 33/TB-VPCP và số 39/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TtgCP,
các Vụ: TH, CN, TCCV, KGVX, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3074/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân ân tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


330
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33