Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 306/BNN-TCCB năm 2014 gửi báo cáo chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính và tài liệu kiểm chứng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 306/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Sông Thao
Ngày ban hành: 20/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/BNN-TCCB
V/v gửi báo cáo chấm điểm Bộ chỉ số CCHC và tài liệu kiểm chứng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Cục: Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng NLS và TS, Chế biến NLTS và NM, Quản lý xây dựng công trình, Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Các Vụ: Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch, Hợp tác quốc tế, Khoa học CN và MT; Quản lý doanh nghiệp;
- Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

 

Triển khai Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ", Bộ Nông nghiệp và PTNN đã triển khai xây dựng dự thảo Bộ chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ và tổ chức đánh giá chấm điểm (chấm thử) kết quả cải cách hành chính của đơn vị năm 2013 (theo Công văn số 5694/BNN-TCCB ngày 05/12/2013).

Đến nay, các đơn vị đã thực hiện đánh giá và gửi kết quả chấm điểm về Bộ, tuy nhiên, một số đơn vị chưa gửi Báo cáo diễn giải kèm theo tài liệu kiểm chứng để thẩm định kết quả tự chấm điểm của đơn vị và tính khả thi của Bộ chỉ số.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, để có căn cứ hoàn chỉnh dự thảo Bộ chỉ số, trình Bộ trưởng phê duyệt, triển khai thực hiện, đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm, kèm theo các tài liệu kiểm chứng (Các Cục: Trồng trọt, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng NLS và TS, Chế biến NLTS và NM, Quản lý xây dựng công trình, Kinh tế hợp tác và PTNT; Các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch, Hợp tác quốc tế, Khoa học CN và MT; Quản lý doanh nghiệp; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ), khẩn trương gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng thường trực cải cách hành chính) trước ngày 24/01/2014 để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Thông tin chi tiết cần trao đổi, liên hệ: Văn phòng thường trực cải cách hành chính - ĐT: 04.37345416, Fax: 04.37345415./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Sông Thao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 306/BNN-TCCB năm 2014 gửi báo cáo chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính và tài liệu kiểm chứng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.965

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49